True

ОБЩИ УСЛОВИЯ

На Онлайн магазина www.lensa.bg и на магазините на lensa.bg
 
Глава I. Общо представяне

Този Онлайн магазин (www.lensa.bg) е притежаван от ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД, BG207412631, София 1404, бул. България 49A, ет. 4, ап. 30 email [email protected], ДДС номер – BG207412631

Докато сърфирате из сайта, термини като (но не само) „ние“, „наши“ се отнасят за ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД. (наричано по-нататък "Lensa").

www.lensa.bg включва цялата онлайн информация и услуги, достъпни на сайта, за потребители, които приемат общите условия и други подробности, представени в този документ. Освен това тези условия ще се прилагат и за Продуктите/Услугите, налични във физическите Магазини, принадлежащи на ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД, което работи под търговското наименование Lensa (както е дефинирано по-долу).

Посещавайки нашия онлайн магазин и/или закупувайки който и да е продукт от нашите физически магазини, вие се съгласявате да приемете и спазвате следните правОбщи условия, включително допълнителните правила, условия и политики, изложени по-долу и/или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се прилагат за всички потребители и клиенти на нашите Магазини, включително без ограничение потребители, доставчици, клиенти, търговци и/или разпространители на съдържание.

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате, да получите достъп до Услугите и/или да закупите Стоки от нашите Магазини. С достъпа или използването на която и да е част от нашия онлайн магазин Вие приемате нашите Общи условия. Ако не приемете Общите условия, посочени в тази документация, тогава не трябва да продължите да осъществявате достъп до Услугите и/или да закупувате Стоките, включително да осъществявате достъп до нашия онлайн магазин и няма да можете да продължите с покупката на Продуктите показани на нашия сайт. Всички нови функции или опции, които ще бъдат добавени към нашите магазини, също ще бъдат предмет на тези Общи условия. Можете да прочетете последната версия на нашите Общи условия на тази страница. Запазваме си правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част или детайл от нашите Общи условия, като ви информираме за промените чрез комуникационните канали, достъпни на нашия сайт. Ваша отговорност е да разглеждате периодично тази страница, за да проверявате за промени.


Глава II. Термини и дефиниции

Онлайн магазин – това е www.lensa.bg;

Сайт – това е Онлайн магазинът www.lensa.bg, включително и ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД;

Услуга – това е услуга, предлагана от ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД на клиента, за определен времеви период;

Клиент - физическото или юридическото лице, което възнамерява да получи достъп до Услугите и/или да закупи Стоки от Магазините или което поръчва, получава или използва Продукти, Услуги, включително тези, които са извършили потвърдено плащане, следвайки процеса на закупуване на Продукт и/или Услуга в онлайн магазина;

Продавач – ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД, регистрационен номер BG207412631, София 1404, бул. България 49A, ет. 4, ап. 30, email [email protected], TVA номер – BG207412631;

Продукти – това са стоките, налични за закупуване от клиента, предоставяни от страна на ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД и на партньорите;

Потребител – това е физическо или юридическо лице, регистрирано или не в Онлайн магазина по време на използването на сайта;

Договор - доброволното споразумение, сключено между две или повече лица, чрез което се установяват, променят или погасяват правни отношения, включително онлайн поръчка, потвърдена от продавача;

Стоки – всеки продукт, включително и документите, споменати в поръчката, който следва да бъде доставен от ТЕНСА АРТД ДИЗАЙН ЕООД;

Онлайн поръчка - електронен документ, който действа като форма на комуникация между продавача и купувача, чрез който последният предава на продавача, чрез сайта, своето намерение да закупи продукти/услуги от сайта;

Спецификации – всички спецификации и/или описания на стоките така, както са упоменати в Онлайн поръчката;

Коментар – оценка или критична бележка относно продукт или услуга;

Лични данни – всяка информация относно  идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез позоваване на идентификационен номер или на един или повече специфични елементи от неговата физическа, физиологична, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност).

Подаване - споделяне на личните данни на Потребителя със Сайта; Пример: абониране за бюлетин (споделяне на вашия имейл адрес);

Документация – настоящите Общи условия, включващи и политиките на ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД, показани на сайта www.lensa.bg;

Връзка – това е ключова дума или адрес на сайт извън или вътре в сайта, която чрез щракване, инициира посещението на нова интернет страница;

Щракване - ангажиране на връзка или създаване на дейност на сайта. Пример: обща навигация на сайта;

Куриер – всяко лице, което предоставя куриерски услуги/доставяне на пратки;

Акаунт – цялост, състояща се от имейл адрес или, в зависимост от случая, потребителско име и парола, които позволяват на един купувач достъп до ограничени зони на сайта, чрез които се осъществява достъп до информацията, предоставена от купувача за онлайн поръчката в ход, за предишни поръчки или в процес на актуализиране на информацията за акаунта.

Търговски съобщения – всякакъв вид изпратено съобщение (като: бюлетин, електронна поща, webpush и др.), съдържащо обща и тематична информация, информация за продуктите, разглеждани или закупени на сайта, информация за оферти или промоции, информация за продукти, добавени към " Моят акаунт/Количка", както и други търговски съобщения като пазарни проучвания и/или проучвания на общественото мнение.

Договор от разстояние – според дефиницията, съдържаща се в Гражданския кодекс на Република България: in extenso - всеки договор, договорен и сключен между професионалист и потребител в рамките на организирана дистанционна система за продажби или предоставяне на услуги, без едновременното физическо присъствие на професионалиста и потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до момента на сключване на договора, включително всяка поръчка, направена от потребителя, която има обвързващи последици за него;

Бюлетин – средство за периодична информация, изключително електронно, за продукти, промоции или събития, провеждани от продавача или партньор на фирмата в определен период, без ангажимент от страна на ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД, с позоваване на информацията, съдържаща се в него;

ПЦП цена - “ Препоръчителна цена от производителя“ - е информацията, представена за някои продукти в близост до продажната цена (над продажната цена на страницата на отделния продукт), с по-малък шрифт от този, с който е изписана продажната цена и в черен цвят. За продукти, които се предлагат за продажба на ПЦП цена, това се показва само като продажна цена. ПЦП цената не е референтна цена, използвана от ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД в неговите помещения и трябва да се използва само като информация/препоръка от доставчика ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД. Показваме тази информация за използване при сравнителен анализ на продукта. Клиентът разбира, че чрез по-малко очевидно маркиране тази информация няма вероятност да предизвика объркване и че чрез действието купуване  и в Моята количка е ясна продажната цена практикувана за всеки продукт.


Глава III. Право на интелектуална собственост

Съдържанието на уебсайта www.lensa.bg (изображения, текстове, уеб графични елементи, скриптове, софтуер, права върху дизайн, права върху модели, патенти, регистрирани търговски марки) е изцяло собственост на ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД и е под закрилата на Закона за право на авторско право и сродни права и закони за интелектуална и индустриална собственост. Използването без съгласието на ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД на изброените по-горе елементи е наказуемо съгласно действащото законодателство.

ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД може да предложи на Потребителя/Клиента, чрез споразумение, правото да използва в описаната форма определено съдържание на Сайта. Това споразумение се прилага стриктно за определеното съдържание/съдържания, за срок, определен в споразумението и само за лицата, на които е разрешено да го използват, без да могат да използват друго съдържание на уебсайта www.lensa.bg.

Използването в уебсайта www.lensa.bg на която и да е регистрирана търговска марка не представлява реклама за тази компания. www.lensa.bg не носи отговорност и не може да бъде обвиняван за вреди, причинени от използването на съдържанието на сайта.

Нямате право да предавате какъвто и да е вид компютърни вируси или изходен код с разрушителен характер.

Всяко нарушение на Общите условия ще доведе до прекратяване на Услугите за вас и финансови последици.

За сигнали, моля, докладвайте за всяко нарушение на авторски права, съобщено на Сайта, на [email protected]


Глава IV. Общи условия

С приемането на Общите условия на тази страница се разбира, че сте навършили пълнолетие съгласно законите на Република България.

Запазваме си правото да откажем обслужване на всеки по каквато и да е причина и по всяко време.

Използването, включително, но не само достъп, посещение и преглеждане, съдържанието или услугата предполага приемане от страна на Потребителя или Клиента на този списък с Общи условия. Клиентът се задължава да следи постоянно Общите условия, които могат да бъдат актуализирани, променяни и допълвани. В случай на недоразумения се прилагат общите условия, валидни към момента на влизане в уебсайта или посещение на Магазините и писменото уведомление от Lensa.

Достъпът до услугата се осъществява изключително чрез достъп до публично достъпната интернет страница www.lensa.bg.

Използвайки Сайта/съдържанието/услугата, Потребителят или Клиентът е изцяло отговорен за всички дейности, произтичащи от използването му. Също така, Потребителят или Клиентът носи отговорност за всякакви материални, интелектуални, електронни или всякакви други щети, причинени на сайта, съдържанието, услугата или трета страна, с която Lensa е сключила договори, в съответствие с действащото молдовско законодателство.

Изключване на отговорността:

Не носим отговорност за неизправности, вируси, щети, причинени от системни грешки, в резултат на достъп до нашата страница.

Ако имате проблеми, свързани с онлайн поръчка, които изглежда не могат да бъдат решени по имейл или с лицето, с което дискутирате, можете да се свържете за безплатно вътрешно съгласуване с един от нашите оператори на e-mail -mail адрес [email protected] .


Глава V. Обработка на лични данни

Като попълните вашите данни във формуляра за създаване на акаунт и/или поръчка, като се свържете с нас по какъвто и да е начин (формуляр за контакт, имейл, коментари за продукта и т.н.), разбирате, че вашите лични данни ще бъдат включени в нашите данни и че тe ще бъдат обработени съгласно Онлайн поръчката и/или електронния/дистанционния договор между страните (Общи условия), за да можем да отговорим на Вашите заявки, за да подобрим нашите Продукти и Услуги.

Обработването на Вашите лични данни, като клиент на Lensa, се извършва в съответствие с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни.

Lensa се задължава да спазва принципите, предвидени от приложимото законодателство за защита на личните данни. За целите на този договор данните, които се обработват, могат да се отнасят до: име и фамилия, електронен адрес, домашен адрес/адрес за доставка и телефонен номер.

Обработката не може да бъде разширена за други цели, освен ако страните не са се съгласили изрично или има законово задължение, което дава право на която и да е от страните да обработва данните.

Чрез създаване на акаунт и/или извършване на онлайн поръчка, купувачът има право да изрази своето съгласие или да не се абонира за бюлетина или съобщенията за директен маркетинг по телефона или чрез SMS. Данните, събрани от купувача, като субект на данни, за целите на изпращане на бюлетини/директни маркетингови съобщения, могат да бъдат използвани от Lensa само ако е получено изрично съгласие в рамките на ограниченията на Политиката за поверителност. Прекратяването на абонамента за бюлетин или търговски съобщения може да бъде направено по всяко време и не означава отказ от даденото съгласие за този документ. Lensa си запазва правото да избере хората, на които ще изпраща такива имейли/SMS, както и правото да премахне от своята база данни всеки купувач, който преди това е изразил съгласието си да получава бюлетина/SMS, без по-нататъшно обвързване от страна на Lensa или всяко предварително известие.

Нямате право да използвате фалшиви имейл адреси/акаунти в социални медии, да се представяте за някой, различен от това, което сте, или да се опитвате да заблуждавате lensa.bg относно произхода на всякакви коментари. Вие носите пряка отговорност за всички коментари, които публикувате, и за точността на публикуваната информация. lensa.bg не носи отговорност и няма да поеме никаква отговорност за коментари, публикувани от Вас или трета страна.

Lensa се ангажира да предотвратява инциденти като унищожаване, неподходяща употреба, неоторизиран достъп, разкриване или промяна на лични данни.

Lensa се задължава да спре обработването на данни, в съответствие с разпоредбите на Политиката за поверителност, освен в случаите, когато има законово задължение, което изисква по-нататъшно обработване на данни или упражняване на определени права в съда и/или пред публични органи с контролни правомощия на чиято молба Lensa ще отговори. Вашите данни няма да бъдат съобщавани на други физически или юридически лица, освен по Ваше желание.

Lensa съхранява Вашите лични данни за ограничен период, т.е. за времето на съществуване на Акаунта, до искането за изтриване на данни, получено от собственика, както и за периода, в който законовите разпоредби задължават Lensa да съхранява данни за счетоводни, статистически цели, и др.

Съгласно разпоредбите на Закон № 133 относно защитата на личните данни от 8 юли 2011 г. имате право да бъдете информирани, да поискате достъп, да се намесите, коригирате, актуализирате, блокирате, да се противопоставите, да ограничите обработването, за преносимостта на данните, да оспорвате, да не подлежите на индивидуално решение, за достъп до правосъдие, както и изтриване на лични данни и клиентски акаунт по всяко време.

Всяко искане, свързано с Вашите лични данни, ще бъде адресирано до имейл [email protected], като срокът за отговор не може да надвишава 14 дни от получаване на искането.

Ако не сте доволни от начина, по който се обработват данните или смятате, че правата Ви не се спазват, имате право да подадете жалба до Националния център за защита на личните данни – www.datepersonale.md/about/plingeri-si-petitii/


Глава VI. Използване на бисквитки

lensa.bg използва бисквитки. Бисквитките са данни, съхранявани на твърдия диск на Потребителя, съдържащи информация за Потребителя. Използването на механизма за бисквитки е предимство за посетителите. За да разберете списъка с бисквитки, използвани от нашия сайт, моля, влезте в Политиката за бисквитки.


Глава VII. Подробности за услугите и продуктите

Определени продукти може да се предлагат ексклузивно в Онлайн магазина lensa.bg. Тези продукти или услуги може да имат ограничени наличности и могат да бъдат върнати или заменени само в съответствие с Политиката за връщане.

Гарантираме, че сме положили всички усилия да публикуваме възможно най-точно характеристиките и елементите на продуктите, които са налични в онлайн магазина, но не можем да гарантираме, че мониторът на Вашия компютър или екранът на телефона ще ги покаже точно според продукта.

Продуктите закупени през www.lensa.bg или в нашите магазини са нови, в оригинална опаковка и се ползват с гаранция, съгласно действащите законови разпоредби и търговските политики на производителите. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на Продукта.

В нашите кабинети оптометричният преглед се извършва от предварителния разговор между специалист и клиент до оценка на зрението, измерване на диоптри и установяване на оптична корекция.

Всички хора могат да се възползват от оптометричния преглед, започвайки от 14-годишна възраст. До 18 години е необходимо придружител.

Прегледът е безплатен и е с продължителност 15 минути.

ПЦП цена - "Препоръчителна цена от производителя" - е информация от доставчика към търговците относно продажбата в магазини, търговски центрове или други търговски обекти, онлайн или с физическо присъствие. Тези препоръки са чисто информативни и нямат правна стойност, не са задължителни за прилагане. PRP цената не е референтната цена, практикувана от ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД в неговите Магазини и Продуктите не се предлагат за продажба на тази цена от ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД

Продажната цена на Продуктите е Цената, изложена в Магазините, както и на Уебсайта www.lensa.bg в момента на пускане на Онлайн поръчката, както ще фигурира в потвърждението на поръчката, изпратено до Потребителя/Клиента.


Глава VIII. Процедурата Онлайн поръчка

Потребителят ще избере продукта, който желае да закупи.

С натискане на бутона „Добави в количката" съответният продукт ще бъде добавен във виртуалната пазарска количка. За някои продукти ще е необходимо да въведете техните спецификации (напр. диоптри, радиус на кривина и др.). Ако желаете за да закупите рамки за очила заедно с лещи, имате възможност да добавите лещи според вашата рецепта, както и други спецификации на лещите (третиране на лещи, дебелина). За повече информация как да добавите лещи, можете да гледате този видеоклип: Как да добавя лещите?

Продуктите във виртуалната пазарска кошница можете да видите по всяко време, като щракнете върху символа "Моята кошница", намиращ се в горния десен ъгъл на уеб страницата. Тук можете да изтриете всички нежелани продукти, съответно да определите количеството продукти, от които искате да купите повече бройки.

С натискане на бутона „Продължи“ ще бъдете пренасочени към страницата за плащане, където ще трябва да влезете във вашия акаунт или да попълните данните си, необходими за извършване на поръчката (фактуриране, доставка/прибиране от магазина, контакт) , ако все още нямате Акаунт. Също така в този раздел ще имате възможност да изберете наличния метод на плащане, т.е. плащане при вземане на стоката от Физическия магазин или при доставка на пакета.

После, с натискане на бутон „Завършване на поръчката" ще пуснете онлайн поръчката в сайта-ul www.lensa.bg.

Попълването на цялата заявена информация във формуляра за онлайн поръчка е необходимо за коректното и ефективно обработване на направената от Вас Поръчка, както и за изпълнението на дистанционния договор. Lensa не носи отговорност за грешки при попълване на основните данни за пускане на онлайн поръчка (напр.: име на клиент, продукт, адрес за доставка, адрес за фактуриране и др.).

Ако адресът за доставка не съвпада с адреса за фактуриране, можете да го промените чрез бутона "Добавяне на нов адрес". Ако желаете фактурирането да се извършва на юридическо лице, отметнете опцията „Юридическо лице“ в секция „Данни за фактуриране”.

След завършване на онлайн поръчката ще получите автоматичен e-mail на посочения от Вас адрес. Този имейл потвърждава регистрацията на успешната Поръчка и изпращането й до нас и ще включва подробности, свързани с името на Клиента, Поръчан продукт/продукти, продажна цена, адрес за фактуриране и доставка, разходите за доставка, ако е приложимо.

Ако Продуктът не е наличен, не е на склад или поради други причини онлайн поръчката не може да бъде изпълнена, Потребителят ще получи имейл съобщение с тези подробности.

Купувачът се съгласява, че след пускане на Онлайн Поръчката на Уебсайта и след потвърждение по телефон или имейл от служител, между страните се сключва електронен договор за покупко-продажба, респективно доставка, за поръчания Продукт.

Продуктите, включени в онлайн поръчките, приети от продавача, ще бъдат доставени съгласно посочените условия относно плащане и доставка.

Купувачът може да анулира онлайн поръчка, преди да получи уведомление за доставка, като изпрати имейл на [email protected]. Купувачът може да се откаже от покупката по реда, описан в раздел „Отказ от покупка”.

Продуктите, изработени по поръчка, респективно очилата, изработени по спецификация (рецептура) на клиента, не се ползват от право на отказ до настъпване на крайния срок, предложен от нашите оператори.


Условия за Ваучера предложен за абониране за бюлетин

Ваучерите за отстъпка позволяват на Потребителя да намали цената със сума, еквивалентна на тази на ваучера. Отстъпката ще бъде приспадната автоматично от стойността на Онлайн поръчката при въвеждане на кода на ваучера в полето "код на ваучера" и натискане на бутона "приложи" преди завършване на поръчката. Ваучерът важи за поръчки с минимална сума от ___________.

Кодът на ваучера не може да се комбинира с други ваучери и може да се прилага както за онлайн поръчки, така и за поръчки, пуснати в магазини.

Lensa си запазва правото да откаже изцяло или частично поръчка, направена от купувача, без последващо задължение на която и да е от страните към другата или без която и да е страна да може да претендира за щети от другата, в следните случаи:

- продуктите не са на склад,


- плащането не е завършено,


- предоставените от Клиента/члена данни са непълни или неверни,


- дейността на купувача може да причини вреди от всякакъв вид на Lensa или на нейните партньори,


- има една или повече потвърдени и неприети поръчки.

Lensa си запазва правото да анулира поръчката, направена от Клиента, в рамките на 72 часа от уведомяването на Клиента чрез имейл и/или SMS за възможността за вземане на поръчката от шоурума, без привличане на последващо задължение за която и да е от страните към другата или без някоя от страните да може да поиска обезщетение от другата.

Lensa не носи никаква отговорност пред купувача или трета страна за премахването на който и да е продукт от сайта, за премахването или модифицирането на какъвто и да е материал или съдържание на този сайт.

 

Глава IX. Подробности за договора за покупко-продажба

ТЪРГОВСКИ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

С пускането на електронна Поръчка на уебсайта www.lensa.bg, Купувачът се съгласява с формата на комуникация (телефон или електронна поща), чрез която Продавачът осъществява своята дейност.

Поръчката ще се състои от следните документи:

 1. Онлайн поръчка (заедно с ясно споменаване на продуктите, цените, датите на доставка и фактуриране) и нейните специфични условия;

 2. Спецификации на купувача (там, където е приложимо);

 3. Договорни общи условия.

Ако Продавачът потвърди онлайн поръчката, това ще означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на онлайн поръчката от Продавача се счита за извършено, когато има устно (телефон) или електронно (e-mail) потвърждение от страна на Продавача към Купувача, без да се изисква потвърждение за получаване от последния. Изпращането на имейл съобщението или записването на телефонния разговор е еквивалентно на потвърждение. Продавачът в нито един момент не счита непотвърдена онлайн поръчка за имаща стойност на договор.

Настоящият договор влиза в сила след потвърждаване на онлайн поръчката от Продавача. Потвърждението се извършва по телефон или по електронен път (e-mail). В основата на така сключения договор ще бъдат общите условия за продажба, допълнени от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или някой от неговите доставчици.

Чл. 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Купувачът се задължава да закупува от Продавача, а Продавачът се задължава да достави Продуктите, заявени от Онлайн поръчката, направена от Купувача и потвърдена от Продавача, в количеството, посочено от Купувача в Онлайн поръчката.

Чл. 2. ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ – съгласно адреса, посочен в пуснатата онлайн поръчка.

Чл. 3. СРОК НА ДОГОВОРА

3.1. Настоящият договор влиза в сила в момента на потвърждение от lensa.bg на онлайн поръчката, пусната от купувача.

3.1. Настоящият договор влиза в сила в момента на потвърждение от lensa.bg на онлайн поръчката, пусната от купувача.

Чл. 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. Да доставя Продуктите в оригиналната опаковка на производителя, запечатани и невредими.

4.2. Да доставя поръчаните от Купувача Продукти в количествата, на цената, с разходите и в сроковете, посочени в потвърждението на онлайн поръчката..

4.3. Да информира Купувача в случай на забавяне или невъзможност за осигуряване на поръчаните Продукти изцяло или частично.

4.4.  Ако Купувачът се откаже от договора въз основа на разпоредбите на Чл. 7 преди доставката на Продуктите, като анулира своята Поръчка, lensa.bg се задължава да спре тази доставка.

Чл. 5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. Задължава се да се запознае с условията за ползване на уебсайта lensa.bg и потвърждава, че се е съгласил с тях при извършване на Онлайн поръчката и имплицитно при подписването на този договор.

5.2. Задължава се да заплати стойността на договора (стойността на Продуктите и стойността на доставката) при получаване на Продуктите.

5.3. Задължава се да гарантира, че има навършени 18 години.

5.4. Доколкото Купувачът притежава лекарска рецепта/рецепта за диоптри, той се задължава да гарантира, че тя е предоставена от квалифициран в това отношение персонал. Лекарската рецепта не може да бъде по-стара от 12 месеца.

5.5. Ако Купувачът поръча очила и има рецепта за очила, но (също) иска контактни лещи, тогава той ще има специална рецепта за контактни лещи. С извършването на онлайн поръчката Купувачът потвърждава, че тя е извършена според предписаните от специалист параметри и вид лещи.

5.6. Той се задължава да предостави точно данните на рецептата (включително нейните допълнителни бележки).

5.7. В случай на контактни лещи, Клиентът потвърждава, че след консултация и предписване на контактните лещи е запознат и ще спазва стриктно правилата за тяхната поддръжка и употреба. За всякакви въпроси или притеснения купувачите се приканват да се свържат с професионалист, преди да закупят и използват тези медицински устройства.

5.8. В случай на поддържащи разтвори за контактни лещи и изкуствени сълзи (капки за очи), Купувачът ще прочете и стриктно ще следва указанията, посочени в листовките на продуктите, предоставени от Продавача. Ако по грешка не е получил проспекта за този вид продукт, Купувачът ще го поиска от Продавача преди употреба.

5.9. За да избегне объркване, като прави поръчка през нашия уебсайт, Купувачът гарантира, че:

 • използва нашите услуги доброволно;

 • данните в регистрационната форма са верни и не нарушават правата на трети лица;

 • ако е приложимо, е преминал офталмологичен тест от акредитиран офталмолог/оптометрист и гарантира, че стойността на диоптъра на лещата, въведена по време на процеса на поръчка, е в съответствие с предписанието, предписано от офталмолога.

  Съветваме Ви винаги да се консултирате с вашия очен лекар или оптометрист, преди да опитате нова марка лещи. Бихме искали да Ви информираме, че използването или смяната на контактни лещи без одобрението на офталмолог/оптометрист може да представлява медицински риск и Продавачът не носи отговорност за наранявания или дискомфорт, причинени от носенето на контактни лещи, закупени от нашия магазин или получени безплатно.

Чл. 6. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Собствеността върху Стоките/Продуктите ще бъде прехвърлена в момента на плащане от Купувача, на мястото за доставка, посочено в Онлайн поръчката.

Продавачът доставя продуктите чрез прехвърляне на физическо владение или контрол върху продуктите на потребителя, без неоправдано забавяне и в рамките на не повече от 30 дни от сключването на договора.

Съгласно този аспект, Стоките/Продуктите ще бъдат доставени на Купувача, като той ще подпише разписката за получаване на транспортния документ, предоставен от Куриера, или ще подпише при получаване върху данъчната фактура, в случай на доставки, извършени от персонала на Продавача.

В случай на доставка по пощата или куриер, Продавачът няма право да позволи на Купувача да отвори пратките преди да бъде подписана доставката, а само след като доставката е подписана и е платена евентуалната компенсация за съответните пратки. Ако след прехвърляне на собствеността Купувачът забележи разлики между поръчката (фактурата) и съдържанието на пакета, той уведомява писмено Продавача, в рамките на максимум 3 дни.

Чл. 7. ПРАВО НА ЕДНОСТРАННО ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА

7.1. Доставяните продукти са в оригиналната си опаковка, запечатани. Освен това някои категории продукти, продавани чрез онлайн магазина, са продукти, които по своето естество не могат да бъдат върнати след разпечатване.

7.2. Купувачът има право едностранно да се откаже от договора от разстояние в писмена форма, в рамките на 14 календарни дни от получаване на Продуктите, без неустойка и без да посочва причина. В тази ситуация Купувачът е длъжен да не разпечатва продуктите.

7.3 За да упражни правото си на отказ, Купувачът трябва да информира Lensa за решението да оттегли договора (включително името, адреса, телефонния номер и имейл адреса на Купувача), като използва или недвусмислена декларация, изразяваща решението му за отказ (например писмо, изпратено по пощата), или стандартния формуляр за отказ, предоставен в приложение № 6 към Закон № 1125/2002 за прилагане на Гражданския кодекс на Република България по-долу.

Също така, Купувачът ще може да попълни и изпрати решението за прекратяване на договора на [email protected]. Ако Купувачът използва тази опция, Lensa ще изпрати без забавяне потвърждението за получаване на искането за отказ.

За да се спази крайния срок за отказ, е достатъчно Купувачът да изпрати съобщението относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ.


Стандартен формуляр

за отказ от договор от разстояние или от договор, договорен

извън търговските пространства

(попълнете свързаните рубрики и върнете настоящия формуляр само,

ако искате да отмените договора)

 

1. До

ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД
Регистрационен номер BG207412631


София 1404, бул. България 49A, ет. 4, ап. 30

email [email protected],

ДДС номер BG207412631 

2. С настоящото Ви информирам за отказ от мен/нас от договора относно продажбата на следните продукти/предоставянето на следните услуги


3. Поръчан(и) на дата/получен(и) на дата


4. Име на потребителя (потребителите)


5. Адрес на потребителяр (consumatorilor)


6. Подпис на потребителя (само, ако този формуляр е нотифициран на хартия)


7. Дата


7.4. Продуктите трябва да бъдат върнати в рамките на не повече от 14 дни от датата, на която е съобщил решението за отказ, или в един от магазините на Lensa, или да бъдат взети от куриерските служби / изпратени до магазините на Lensa, въз основа на договореното индивидуално между Купувача и Lensa. 

7.5. Позовавайки се на правото на едностранен отказ на договора, Купувачът ще трябва да заплати стойността на връщането на продуктите.

7.6. www.lensa.bg ще възстанови платените от Купувача суми, които е получил като плащане за Продуктите, без да иска от него разноските, свързани с възстановяването на сумите. Възстановяването на сумите ще бъде извършено в рамките на 14 дни от датата, на която е уведомен за решението за едностранен отказ от договора от разстояние. За избягване на съмнение, 14-дневният срок тече от датата, на която Продуктът действително е върнат на Продавача.

Lensa ще извърши възстановяването, като използва същия метод на плащане, използван за първоначалната транзакция, освен ако Купувачът изрично не се е съгласил с различен метод на възстановяване.

7.7 Lensa има право да намали сумата, върната на Купувача, за да покрие намалението на стойността на Продукта в резултат на неправилното му боравене, различно от необходимото за определяне на естеството, характеристиките и функционирането на стоката, в рамките на срока на упражняване на правото на отказ.

7.8. Предоставяне на цифрово съдържание, което не е доставено на физически носител, ако предоставянето е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и след като той е потвърдил, че е узнал, че ще загуби правото си на отказ.

Ваучерът важи само за покупки от сайта www.lensa.bg и в магазини Lensa и не подлежи на връщане или замяна за пари.

Чл. 8. ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ

8.1. www.lensa.bg не поема отговорност и не може да носи отговорност за щети, произтичащи от използването на закупените Продукти по какъвто и да е начин. www.lensa.bg не гарантира и не носи отговорност, ако закупените Продукти не отговарят на целта, за която са закупени.

8.2. Продуктите, доставяни от www.lensa.bg са в оригиналната си опаковка, запечатани. Поради това www.lensa.bg не носи отговорност в случай на несъответствия или проблеми по отношение на Продуктите, тяхното качество или други аспекти, свързани с тези Продукти.

Тази разпоредба не засяга гаранцията за Продукти, предвидена в чл. 9 по-долу.

Чл. 9. ГАРАНЦИИ

Всички продукти, продавани от сайта www.lensa.bg се ползват от гаранционни условия съгласно действащото законодателство.

Чл. 10. ОСНОВАТЕЛНА ПРЕЧКА

Неизпълнението на задължение на страна е оправдано, ако се дължи на пречка извън нейния контрол и ако от страната не може разумно да се изисква да избегне или преодолее пречката или последиците от нея. Страната, която е знаела или е трябвало да знае за възпрепятстването, е длъжна в 5-дневен срок да уведоми другата страна за препятствието, както и за последиците от него върху нейната изпълнима способност. Другата страна има право на обезщетение за всички вреди, произтичащи от неполучаването на такова уведомление. Ако основателната пречка е само временна, оправданието поражда действие за продължителността на съществуването на препятствието. Ако основателната причина е трайна, задължението се погасява. 

Чл. 11. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящият договор се подчинява на законодателството на Република България. Всички спорове, възникнали между www.lensa.bg и неговите клиенти ще се уреждат по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно, споровете ще се уреждат от компетентните съдилища. 

Глава X. Доставка и плащане

Доставката на Продуктите е с национална територия и ще се извършва навсякъде в България с пощенски/бърз куриер възможно най-скоро след потвърждение по телефона или чрез вземане от шоурумите на Lensa, безплатно, според работното време, показано на уебсайта в секцията Контакти.

Плащането на продуктите може да се извърши с наложен платеж, на ПОС в шоурума или на изплащане (0% лихва) с дебитна карта чрез доставчици на платежни услуги на изплащане, според информацията, предоставена в шоурума или при подаване на поръчката.

Плащане в брой:

Можете да плащате в брой, изключително в леи, както за покупки на www.lensa.bg, така и за тези в нашите шоуруми, по този начин:
с наложен платеж, на куриер, при доставка на продукти, поръчани на www.lensa.bg;
на каса, в шоурума, за поръчки, направени директно в магазина чрез персонала на рецепция.

Цената за доставка на поръчка е ___ леи.

Отказът и/или неуспехът да вземете в рамките на 60 календарни дни след завършване на вашата персонализирана поръчка за очила с рецепта ще доведе до анулиране на поръчката и загуба на авансово плащане.

Цените на нашите продукти могат да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие, но тази промяна няма да засегне направените преди това поръчки.

Цените, показани на уебсайта за продукти, са в леи и включват ДДС. Общата цена на поръчан продукт включва неговата цена и таксите за куриер (включително ДДС), ако е приложимо. Крайната цена се променя, ако таксите за доставка се увеличат или ако става въпрос за населено място, което не е в зоната на покритие на куриерската мрежа.

Запазваме си правото да променяме или преустановяваме определени услуги (или която и да е част или съдържание на онлайн магазина) по всяко време без предизвестие.

Няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за промени, спиране или прекратяване на определени услуги.
Въпреки споменатото в тази глава, ние обещаваме да поддържаме висок стандарт на обслужване и да практикуваме справедлива ценова политика според пазарната ниша.

Глава XI. Фактуриране

Вие се съгласявате да предоставите актуална и пълна информация за правилно и извънредно фактуриране и доставка.

Вие се съгласявате незабавно да актуализирате данните за Вашия клиентски акаунт и друга информация, включително имейл адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, за да може www.lensa.bg да обработва правилно и пълно транзакциите и да се свърже с Вас, ако възникне необходимост.

Глава XII. Несъответствие на продукта

Lensa се задължава да предлага на Клиента продукти, които са в съответствие с договора за покупко-продажба. Lensa носи отговорност пред Клиента за всяко съществуващо несъответствие към момента на предаване на Продукта.

Съгласно разпоредбите на Закон № 105 за защита на потребителите от 13 март 2003 г., Клиентът има право да поиска от Lensa да приведе продукта в съответствие безплатно, чрез ремонт или замяна, или да се възползва от съответното намаление на цената по взаимно съгласие или възстановяване на възнаграждението за този продукт чрез прекратяване на договора. Клиентът няма право да иска възстановяване на стойността на продукта чрез прекратяване на договора, ако несъответствието е незначително. Несъответствието, което не оказва съществено влияние върху използването на продукта, се счита за незначително.


Глава XIII. Политика за връщане

ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Изключения от упражняването на правото на отказ
запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати от съображения за защита на здравето или хигиена и които са били разпечатани от Клиента (напр. контактни лещи), което не позволява на Lensa да ги препродаде (напр. контактните лещи, блистерите и флаконите на опаковката са повредени).

 • артикули за профилактика и лечение на някои заболявания в домашни условия (медицински изделия и апарати, лещи за очила)
 • продукти, изработени по индивидуални опции или решение на клиента, съгласно спецификациите, представени от клиента или ясно персонализирани (напр. продукти, направени по поръчка).
 • продукти, които показват признаци на повреда, износване, физически промени, драскотини, удари, чипове, изтърване, признаци на употреба и/или неразрешени интервенции и др.
 • предоставянето на цифрово съдържание, което не е доставено на физически носител, ако предоставянето е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и след като той е потвърдил, че е узнал, че ще загуби правото си на отказ. Ваучерът важи само за покупки от сайта www.lensa.bg или в магазини Lensa и не подлежи на връщане или замяна за пари.

Съгласно законовите разпоредби връщането на продукти, закупени от физическите магазини на Lensa, може да се извърши и при липса на основателни причини. По същия начин, в случай на продукти, закупени от физически магазини на Lensa, ще се прилагат условията на Гаранционната политика.
Правото на отказ се упражнява чрез уведомяване на Lensa. Клиентът не е длъжен да мотивира решението за отказ. Простото връщане на Продукта или отказът да се получи доставката, или невземането на Продукта, без недвусмислена декларация в този смисъл, не се счита за валидно упражняване на правото на отказ.

Правото на отказ може да бъде упражнено по всяко време след сключването на договора, но преди изтичането на срока за отказ. Срокът за отказ е 14 дни и започва да тече от датата на доставка на Продукта. Нито един от компонентите на продукта НЕ трябва да показва признаци на повреда (драскотини, удари), износване или консумация и ще бъде проверен, за да се определи тяхната цялост. Продукти, показващи изтрити серии, изцяло или частично, няма да бъдат приети. В противен случай Продавачът си запазва правото да откаже връщането или да начисли такса за възстановяване на Продуктите в първоначалното им състояние.

За връщане на закупени Продукти, които отговарят на условията на закона, моля изпратете имейл на адрес _____________, в който да попълните данните, посочени по-долу или да изпратете формуляра по-долу, попълнен с необходимите данни.

Модел на формуляра:


До:  ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД

Адрес: София 1404, бул. България 49A, ет. 4, ап. 30 

BG207412631Номер на поръчката:

Име на клиента:

Телефонен номер:


Връщани изделия:


КОД ПРОДУКТ КОЛИЧЕСТВО


Отмени причина за връщане:

Твърде малък размер

Твърде голям размер

Изглежда различно от очакваното

Изделието е дефектно


Неправилно изделие или липсващо изделие

*избраната причина да се отметне с X


Други причини:

Връщане стойността на продукта в акаунта по-долу:

Банкова сметка

Титуляр на сметката

* за поръчки, платени с онлайн карта, парите се връщат по същата сметка.


Адрес за получаване на пратката:
Политика за връщане:

Купувачът има право да уведоми търговеца писмено, че се отказва от покупката, без причина и без да посочва причина, в рамките на 14 календарни дни от получаване на Продукта.

За да упражните правото си на връщане, трябва да ни уведомите писмено, като изпратите имейл на [email protected], към който да прикачите този попълнен формуляр за връщане.

Възстановяването на стойността на върнатия продукт се извършва в рамките на най-много 14 дни по банков път на посочената IBAN сметка или в брой в магазини Lensa.След това ще изпратим куриер да вземе пакета от вас. Ще бъде изпратен до ТЕНСА АРТ ДИЗАЙН ЕООД. Разходите за връщане ще бъдат поети от Lensa само ако предварително сте уведомили за връщането на продуктите на посочения по-горе имейл адрес.
Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с непокътнати етикети и придружаващи документи). Ние ще извършим възстановяването, като използваме същия метод на плащане, използван за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с различен метод на възстановяване; във всеки случай няма да ви бъдат начислени такси в резултат на такова възстановяване. Можем да забавим възстановяването до датата, на която получим Продуктите обратно, за да извършим количественото и качествено приемане на върнатите Продукти.

Всеки продукт, който връщате, трябва да бъде неупотребяван или неповреден. Вие носите отговорност само за намаляването на стойността на продуктите в резултат на боравене, различно от необходимото за определяне на естеството, качеството и функционирането на продуктите. Ако Продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде препродаден като нов, ние си запазваме правото да начислим такса за връщане (ако е възможно), за да покрием разликата в цената, произтичаща от продажбата на Продукта като втора употреба, или на по избор на Клиента, ние ще изпратим повторно.

Продукта до него за негова собствена сметка.

Периодът за възстановяване на сумата за върнат продукт е максимум 14 календарни дни от момента на пристигането на върнатия продукт на посочения по-горе адрес.

Няма да плащате за обратна доставка, ако сте получили продукт, който има производствен дефект или е сгрешен продукт.

Запазваме си правото да не изпълняваме поръчки, направени от физически или юридически лица, които са направили 3 последователни връщания през последните 12 месеца.
Моля, имайте предвид, че очилата, направени по поръчка по рецепта или по спецификация на клиента, не могат да бъдат върнати. В случай на отделни продукти (кутия, блистер, бутилка и т.н.) или контактни лещи (диоптър, цвят), връщането се приема само ако продуктите са с непокътната оригинална опаковка, запечатани, неотворени.

Сумата за връщане ще бъде възстановена чрез същия метод на плащане, както следва:

ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ В БРОЙ ОТ МАГАЗИНИ LENSA: Клиентът трябва да се яви с продукта в същия магазин, с всички компоненти, аксесоари и всякакви подаръци, с които продуктът е бил придружен, като сумата ще бъде възстановена в брой.

В случай на връщане в Магазина, ако избере да замени върнатия Продукт с друг Продукт, наличен за продажба, на Клиента ще бъде възстановена само разликата между стойността на връщането и цената на новия Продукт (или, според случая, той ще плати разликата в пари).

ЗА ПРОДУКТИ, ЗАКУПЕНИ ОТ lensa.bg: Клиентът трябва да регистрира заявка за връщане на имейл адрес [email protected] и може да избере да извърши връщането в магазин на Lensa или да поиска куриер да вземе продукта от мястото, където се намира разположен . Сумата ще бъде възстановена, както следва:

 • в брой, в магазин Lensa;
 • с превод по банкова сметка, когато Клиентът е платил с платежно нареждане, наложен платеж с куриер или с карта в магазина.
 • чрез анулиране на транзакцията, когато Клиентът плати с кредит, получен в Магазина, със задължително присъствие в Магазина, където първоначално е направена поръчката.
  За всякакви подробности относно връщането на продукти, моля свържете се с нас по имейл.

  Глава XIV. Гаранции

Гаранция на продуктите

Продуктите, продавани на www.lensa.bg и/или в нашите Магазини, се ползват от законовата гаранция за съответствие, която е 24 месеца от датата на закупуване, за дългосрочни продукти. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на Продукта.
Продуктите, продавани от магазин Lensa отговарят на законовата гаранция за съответствие:

 • Продуктите отговарят на описанието, като предлагат същите качества като първоначално представената от него мостра/модел (в магазина например).
 • Продуктите отговарят на заявеното от купувача предназначение, доведено до знанието на продавача, който го приема при сключване на договора за покупко-продажба.
 • Продуктите отговарят на общата цел на употреба на продукти от същия тип.

Продуктите отговарят на спецификациите на продуктите от същата серия (разумни очаквания за подобно качество и производителност), спецификациите, които се предоставят директно на вниманието на Купувача, чрез публични изявления, въз основа на надписите върху етикета или опаковката, на базата на рекламата на продукта.

Гаранцията на продуктите се предлага въз основа на издадената фактура. 

Предоставянето на гаранция се отнася изключително за производствени дефекти или скрити дефекти, забелязани по време на гаранционния срок и само при условията на правилно носене, съхранение и поддръжка на продуктите. Дефектите, тяхното естество и причини се установяват в помещенията на Продавача и/или, в зависимост от случая, в помещенията на производителя. За да анализира искането за гаранция, Клиентът изпраща искането на имейл адрес [email protected]

Клиентът трябва да информира Lensa за несъответствието в рамките на 2 месеца от датата, на която го е установил. При предявяване на рекламацията Клиентът представя копие от касовата бележка или копие от друг документ, потвърждаващ покупката (вкл. удостоверение за гаранция).

След разглеждане на рекламацията и потвърждаване на гаранцията, продуктът ще бъде заменен със същия нов продукт или дефектните части ще бъдат заменени с нови. Ако дефектният продукт вече не е на склад, той ще бъде заменен с друг по ваш избор. В случай на приемане, избраният нов продукт трябва да има най-малко първоначално платената цена. При по-висока цена разликата се поема от клиента. Клиентът може да поиска възстановяване на стойността на продукта чрез прекратяване на договора, при условие че несъответствието не е маловажно. Връщането на стойността на продукта в рамките на гаранционния срок, при недостатъци, които не са по вина на Клиента, се извършва в срок не по-дълъг от 14 календарни дни от датата на подаване на рекламация от страна на Клиента..

ГАРАНЦИЯ ЗА ОЧИЛА С ДИОПТЪР: Гаранцията от 24 месеца е валидна само ако очилата са придружени от оригиналните пликове за стъкла. Много е важно да пазите касовата бележка или фактурата, доказващи, че продуктът все още е в гаранция и е закупен от нас.
Възстановяването на стойността на очилата с диоптър е освободено, тъй като те са персонализирани продукти.
Всички въздушни лещи (за очила), продавани от lensa.bg отговарят на принципите на ISO 8980/2004. Гаранцията е отговорност на производителя. Въздушни лещи за очила, които са направени по спецификации на потребителя или които са били обработени и монтирани към рамката на очилата на клиента, нямат право за анулиране на поръчката.

РАМКИ ЗА ДИОПТЪР И СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА: 24 месеца гаранция се предоставя при условия на правилна употреба. Предоставената от доставчика гаранция се отнася само за недостатъци на продуктите, обусловени от производствени дефекти или скрити дефекти, открити при условията на правилна поддръжка. Повреди на продукта, като драскотини, пукнатини, счупвания, разкъсвания, деформации, не се покриват от гаранцията, считайки се за последици от неправилна поддръжка. Механични намеси по Продукта, различни от тези на служителите на www.lensa.bg, водят до отмяна на гаранцията (запояване, външен монтаж на лещи, премахване на пломба и др.).

ГАРАНЦИЯ ЗА РАЗТВОРИ И АКСЕСОАРИ ЗА ОЧИЛА: Тези продукти се възползват от 6-месечна гаранция от покупката, тъй като са продукти с кратък живот.

ГАРАНЦИЯ ЗА КОНТАКТНИ ЛЕЩИ: 24-месечната гаранция покрива следните проблеми: производствени драскотини по повърхността на лещата; петна по повърхността на лещата; разлики в диоптричната мощност спрямо диоптъра, изписан на опаковката.

Срокът за разрешаване на рекламации в гаранционния период е 14 дни.

Гаранция за качеството

100% качество – това, което виждате е това, което получавате!
www.lensa.bg продава оригинални продукти, запечатани съгласно стандартите CE.

Всички продукти на www.lensa.bg са автентични.

С опит в онлайн продажбата на контактни лещи, слънчеви очила, рамки за диоптър, цветни лещи, lensa.bg предлага висококачествени услуги на най-ниски цени.

Нови запечатани и 100% оригинални продукти за Вашето здраве.

Продуктите са международно сертифицирани по ISO 9001 и одобрени в Румъния от Министерството на здравеопазването. Регистрирани са по надлежния ред в България.

Гаранция за доставка
Доставката на поръчания продукт или продукти се извършва възможно най-бързо, от понеделник до петък (за продукти в наличност) и във всички случаи не по-късно от 30 дни. Ако пратката не пристигне в очакваното от куриера време, ние ви предлагаме нашите извинения и 10% отстъпка за следващата Ви поръчка.

Трябва да отбележим обаче, че експресната доставка не важи в натоварени периоди от годината като Черен петък, Коледа, Великден или 8 март, Хелоуин, официални празници или непредвидени събития (природни бедствия, пандемии, епидемии и др..).

Продуктите в наличност на доставчика са със срок на доставка 30-45 работни дни. В някои случаи (Черен петък, кампании на Lensa и др.) Продуктите може да бъдат забавени и датата на доставка ще се забави.
* За 10% отстъпка, клиентът трябва да се свърже с lensa.bg по имейл или по друг начин за комуникация, за да получи ваучер за 10% отстъпка.

Гаранция за адаптиране

Винаги гарантираме, че контактните лещи/лещите с диоптър ще бъдат съвместими с вашата рецепта.
Приветстваме Ви с 3 месеца гаранция за монтаж на всеки продукт, поръчан от lensa.bg, за който предписанието е направено от наши специалисти.

Гаранцията за адаптиране се предоставя за продукти, закупени на lensa.bg и в магазините на Lensa, и важи в рамките на еднократна промяна на корекцията на поръчания продукт. Доколкото купувачът представи медицинска рецепта за диоптри в момента на покупката, Lensa няма да носи отговорност за какъвто и да е вид несъответствие или несъответствие с предписаните.
За да се възползва от гаранцията за адаптиране, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

 • Купувачът е закупил очилата с диоптър от Продавача;
 • Купувачът се е възползва от специализиран контрол, осигурен от Lensa;

Купувачът ще представи фактурата, свързана с продукта, за да докаже, че той попада в рамките на гореспоменатия 3-месечен период.
За диоптрични очила с прогресивни стъкла предлагаме гаранция за адаптиране, състояща се от подмяна на прогресивните стъкла с 2 чифта лещи за далечно/близко зрение.

Преминаването към нова марка контактни лещи, дори препоръчани от специалист, крие риск те да не Ви паснат. Съветваме Ви винаги да се консултирате с Вашия очен лекар или оптик, преди да опитате нова марка лещи. Всеки потребител може да има различен опит със същия тип обектив. Продавачът не носи отговорност за медицински усложнения, дискомфорт или неправилно регулиране, които могат да възникнат в резултат на използването на новите контактни лещи. Освен това контактните лещи могат да бъдат върнати само ако блистерите са запечатани и невредими.

Безплатен монтаж

Изберете да изработите вашите очила в lensa.bg, като работата по поставянето на стъклата е БЕЗПЛАТНА.

100% оригинални продукти

Всички продукти на lensa.bg са автентични.
lensa.bg продава контактни лещи, цветни лещи, слънчеви очила, рамки, разтвори и аксесоари с най-добро качество.

Продуктите се доставят от големи оторизирани производители: Bausch and Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Polaroid, Boss, Carrera, Maxvue Vision, Ray-Ban, Vogue и др.

С опит в онлайн продажбата на контактни лещи, слънчеви очила, рамки за диоптър, цветни лещи, lensa.bg Ви предлага висококачествени услуги на най-ниски цени.

Глава XV. Повторно запечатани продукти

Какво представляват повторно запечатаните продукти?

Повторно запечатаните продукти са функционални продукти, които са потвърдили качеството си в нашите шоуруми. Това са продукти с възможни следи от употреба или фини драскотини, с отворена или повредена оригинална опаковка.

Повторно запечатаните продукти не се възползват от никакви промоции или оферти, които придружават нови продукти, има също така възможност пакетът да не съдържа всички аксесоари.

Тези продукти се възползват, както и новите, от правото на връщане в рамките на максимум 14 дни от получаването им.

Повторно запечатаните продукти се възползват от 24-месечна гаранция, през която винаги можете да поискате или замяна на продукта с друг от категорията на повторно запечатани продукти, или ремонт.

Условията за използване, боравене и поддръжка на повторно запечатан продукт са същите като за запечатаните продукти.

Препоръчваме да проверите веднага след получаване на продуктите.

Capitolul XVI. Avize si certificari

lensa.md  comercializeaza produse originale, sigilate conform standardelor CE. Produsele sunt certificate international ISO 9001 si avizate in Moldova de autoritatile competente.

Lentilele de contact cu dioptrii sunt dispozitive medicale. Comercializarea dispozitivelor medicale (in magazine specializate sau online) este supusa normelor legale. Comercializarea acestor produse fara inregistrarea lor prealabila in Registrul Dispozitivelor Medicale tinut de Agentia Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale din Republica Moldova este interzisa. Prevederile legale se aplica atat persoanelor juridice, cat si persoanelor fizice.

Comercializarea dispozitivelor medicale se realizeaza conform dispozitiilor Legii Republicii Moldova 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale
Atentie: Nu cumparati lentile de contact de la agenti economici neautorizati, va riscati sanatatea!

Глава XVI. Удостоверения и сертификати

lensa.bg продава оригинални продукти, запечатани по CE стандарти. Продуктите са международно сертифицирани по ISO 9001 и одобрени в България от компетентните органи.​

Контактните лещи с диоптър са медицински изделия. Продажбата на медицински изделия (в специализирани магазини или онлайн) е предмет на законови разпоредби. Забранява се пускането на пазара на тези продукти без тяхната предварителна регистрация в Регистъра на медицинските изделия, поддържан от Агенцията по лекарствата и медицинските изделия. Законовите разпоредби се отнасят както за юридически, така и за физически лица.

Търговията с медицински изделия се извършва съгласно разпоредбите на Закона на Република България 102/2017 за медицинските изделия.

Внимание: Не купувайте контактни лещи от неоторизирани икономически агенти, рискувате здравето си!

Глава XVII. Освобождаване от отговорност

Информацията, включена в уебсайта lensa.bg, е информативна и се предоставя добросъвестно от източници, които Продавачът счита за надеждни. Ако някоя от публикуваните статии или друга информация попада в обхвата на Закона за авторското право и сродните му права, Потребителят е умолен да уведоми Продавача за този факт на електронен адрес [email protected], за да могат да бъдат предприети необходимите законови мерки.

lensa.bg не поема никаква отговорност и не може да бъде държан отговорен за каквито и да е щети, произтичащи от неправилното използване на продукти, закупени чрез този сайт.

С всичко, споменато в тази глава, обещаваме, че ще направим всичко възможно, за да гарантираме, че предоставената информация, която е в основата на Вашето пазаруване, е актуална и в съответствие с продукта, който Ви интересува.


Глава XVIII.  Връзки към трети страни

Нашият сайт може да съдържа връзки към сайтове, управлявани от трети страни (сайтове на трети страни). Тези връзки са предназначени само за предоставяне на допълнителна информация. Включването в нашия сайт на каквато и да е връзка към сайт на трета страна не означава, че ние одобряваме, подкрепяме или поемаме отговорност за този сайт на трета страна, неговото съдържание или използване и използването на продукти или услуги, предоставени чрез него.

Не сме задължени да филтрираме и наблюдаваме и не сме проучвали или наблюдавали сайтове на трети страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото законодателство. Ние не носим отговорност за щети или загуби, възникнали в резултат на използването или разчитането на тези сайтове на трети страни.

Използвате сайтове на трети страни на свой собствен риск. Предлагаме Ви внимателно да проверите техните политики и практики и да се уверите, че ги разбирате, преди да предприемете каквото и да е действие или транзакция. Жалби, искове или претенции, притеснения или въпроси относно продуктите на сайтове на трети страни трябва да бъдат насочвани или пренасочвани към тях.


Глава XIX. Забранени употреби на услугите на lensa.bg

В допълнение към забраните, вече споменати в Общите условия, не сте упълномощени да използвате съдържанието на нашия сайт за следното:

 • всяко незаконно действие;
 • да принуждавате други да инициират или участват в незаконни действия;
 • да нарушавате международни, федерални, местни закони, правила, общи закони или други местни правила и разпоредби;
 • да нарушавате или не зачитате нашите права на интелектуална собственост или тези на други лица;
 • да тормозите, злоупотребявате, обиждате, наранявате, клеветите, злепоставяте, пренебрегвате, сплашвате или дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, националност или увреждане;
 • да публикувате или предавате компютърни вируси или всякакъв вид злонамерен код, който може да повлияе на функционалността или работата на lensa.bg или на партньорски сайтове и/или под шапката на lensa.bg;
 • да публикувате невярна информация или да подвеждате умишлено;
 • да събирате или наблюдавате личната информация на други лица;
 • да мамите, действате във виртуално престъпление, използвайки различни международно забранени методи;
 • за всякакви неприлични или неморални цели;
 • да атакувате системите за сигурност на lensa.bg или на партньорски сайтове или под шапката на lensa.bg.

Запазваме си правото да спираме без колебание достъпа Ви до услугите на lensa.bg или услугите на партньорски сайтове или под шапката на lensa.bg за нарушаване на някоя от забраните, посочени в Общите условия.

Глава XX. Отказ от гаранции. Ограничаване на отговорността

lensa.bg не може да носи отговорност за вреди от какъвто и да е вид, които Купувачът или трета страна може да претърпи в резултат на изпълнението от Продавача на някое от задълженията си по поръчката, нито за вреди, произтичащи от използването на Стоките и Услугите след доставка , особено за тяхната загуба.

Рискът от загуба или случайна повреда на продукта се прехвърля върху купувача в момента на доставката на стоката.

Създавайки и използвайки акаунта, Потребителят поема отговорност за запазване на поверителността на данните за акаунта (потребител и парола), за управление на достъпа до акаунта и, до степента, разрешена от действащото законодателство, носи отговорност за извършваната дейност чрез неговия акаунт.

С пускането на поръчките, Потребителят изрично и недвусмислено приема Общите условия на сайта, в последната актуализирана версия, която се съобщава в рамките на сайта, съществуваща към датата на създаване на акаунта, използване на съдържанието или към датата на пускане на онлайн поръчката.

Lensa не иска от своите Купувачи чрез никакви средства за комуникация (e-mail, телефон, SMS и др.) информация относно поверителни данни като сметки, банкови карти или лични пароли.

Купувачът поема пълна отговорност за разкриването на поверителни данни на трета страна. Lensa отхвърля каквато и да е отговорност в случай, че Купувачът би бил/е увреден по някакъв начин от трета страна, която твърди, че е/представлява интересите на Lensa. Клиентът ще информира Lensa за такива опити, като използва данните за контакт, посочени от нашето дружество.

Глава XXI. Прекратяване на отговорностите на страните

Отговорностите и задълженията на договарящите се страни съгласно настоящите Правила и условия остават приложими до момента, в който споразумението бъде прекратено от която и да е от страните. Можете да прекратите спазването на Общите условия по всяко време чрез директно известие до lensa.bg, като съобщите, че не желаете тези разпоредби да продължат, или като спрете достъпа до Онлайн магазина.

Ако по наша преценка смятаме, че сте нарушили или подозираме, че сте нарушили една или повече разпоредби, ние си запазваме правото да спрем или окончателно прекратим достъпа Ви до онлайн магазина, без предварително известие, като Вие оставате отговорни за щети или отговорности, придобити по време на използването на Онлайн магазина, включително датата на спиране или окончателно прекратяване на достъпа.

Глава XXII. Уреждане на спорове. Приложимо законодателство

Всеки опит за неоторизиран достъп до сайта и всеки опит за измама ще бъдат докладвани на съответните власти.
Чрез използване/посещение/разглеждане и т.н. на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от Lensa на купувача, като осъществява достъп и/или изпраща, декларира, че е съгласен поне с разпоредбите на Общите условия.

Всеки спор във връзка с настоящите Общи условия, който може да възникне между Купувача и Lensa, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Всеки спор от всякакъв вид, който може да възникне между Купувача и Lensa, ще бъде разрешен по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешен от компетентния съд, съгласно действащото законодателство на Република България.

Настоящият документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с приложимото законодателство в България

Глава XXIII. Контактна информация

Въпроси, предложения и оплаквания относно Общите условия или други политики на lensa.bg се изпращат на имейл адрес [email protected] 

Глава XXIV. Оправдана пречка

Неизпълнението на задължение на страна е оправдано, ако се дължи на пречка извън нейния контрол и ако от страната не може разумно да се изисква да избегне или преодолее пречката или последиците от нея. Страната, която е знаела или е трябвало да знае за възпрепятстването, е длъжна в 5-дневен срок да уведоми другата страна за препятствието, както и за последиците от него върху нейната изпълнима способност. Другата страна има право на обезщетение за всички вреди, произтичащи от неполучаването на такова уведомление. Ако оправдаващото препятствие е само временно, оправданието поражда действие за продължителността на съществуването на препятствието. Ако оправданата пречка е трайна, задължението се погасява.


Глава XXV. Финални разпоредби

Lensa си запазва правото да прави всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени в Сайта, неговата структура или услуга, както и всяко съдържание без предварително уведомяване на Члена или Клиента.
В рамките на разпоредбите на Общите условия, Lensa не може да носи отговорност за каквито и да е грешки, появяващи се на Сайта по каквато и да е причина, включително поради промени, настройки и др. които не са направени от администратора на сайта.

Lensa си запазва правото да вмъква рекламни връзки или банери от всякакъв вид на която и да е страница от сайта, в съответствие с действащото законодателство.

Ако се установи, че някоя от горните клаузи е нищожна или невалидна, това няма да повлияе на валидността на другите клаузи.

Продавачът има право да променя Общите условия, когато сметне за необходимо. Той ще покаже новата версия на сайта без предварително известие. Общите условия са противопоставими на Потребители или Клиенти от момента, в който бъдат показани на Сайта.
В случай, че доставката не бъде извършена на първоначално насрочената дата или в случай на други обстоятелства, които могат да се намесят между пускането на поръчката и нейното получаване от Вас (в резултат на възникване на грешки или случайно), ние няма да носим отговорност за това. Ние обаче ще положим всички усилия, за да коригираме подобни ситуации по най-добрия начин.

Доставката на продукта ще бъде извършена по Ваш избор и Вие ще потвърдите и приемете таксите, свързани с избрания метод на доставка.

Няма да бъдем задължени да продаваме, ако има грешка на сайта в някоя реклама или ценообразуване (например, ако показаната цена е 0 леи или е по-ниска от реалната). При такива обстоятелства предложението за покупка ще бъде оттеглено. Можете да се възползвате само от една оферта за всяка поръчка, направена на нашия уебсайт.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.